Údaje o prijímateľovi vašich 2% z daní

Obchodné meno: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Sídlo: Bratislava, 841 04, Borská 6

IČO: 42 166 683

Právna forma: Nezisková organizácia

Vaše 2% nám pomáhajú pomáhať. Každému bez rozdielu.

2%

Prečo poukázať 2% dane ĽudiaĽuďom.sk?

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je tu pre všetkých bez rozdielu. Portál otvára dvere každému, kto sa ocitol v núdzi alebo potrebuje podať pomocnú ruku. Od svojho vzniku pomohol tisíckam rodín v boji s chorobou ich najbližších, osamelým rodičom, tým, ktorých postihla nečakaná udalosť, ocitli sa v chudobe, ale pomohol aj mnohým organizáciám a aktívnym ľuďom, ktorí zbierali finančné dary pre verejnoprospešnú aktivitu.

Už viac ako 13 rokov sa nám darí prevádzkovať darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk pre všetkých úplne zadarmo. Je to aj vďaka asignácii 2% dane. Spolu s príspevkami zakladateľov a sponzorov nám uhrádzajú náklady na prevádzku portálu. V praxi to znamená, že príjemca na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk dostáva vždy plnú výšku darov tak, ako boli odoslané darcami. Na ĽudiaĽuďom.sk nepoznáme žiadne poplatky!

Od svojho vzniku sme pomohli viac ako 8 000 príjemcom celkovou sumou 21 mil. eur. To všetko vďaka našim 260 tisíc darcom, z ktorých až 70 tisíc sa na ĽudiaĽuďom.sk vracia pravidelne. Výzvu na ĽudiaĽuďom.sk si môže založiť fyzická aj právnická osoba. Základnými piliermi ĽudiaĽuďom.sk sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť.

Na čo použije ĽudiaĽuďom.sk 2%?

„Aj naďalej sa snažíme, a je to naša priorita, aby sme nijakým spôsobom nespoplatňovali ĽudiaĽuďom.sk pre nikoho. Aj preto musíme zdroje na uhrádzanie všetkých možných nákladov hľadať inde, aj v darovaných 2% z dane. To je jeden z veľkých rozdielov medzi nami a podobnými projektmi – vždy sprostredkujeme celých 100% daru,“ hovorí Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

Vopred vám ďakujeme za vami poukázané 2 či 3% z dane v mene ĽudiaĽuďom.sk, ale aj v mene všetkých našich príjemcov.